NATO deputy commander

ufo1

28 Maart 1953, Marshal Montgomery about UFO.

Field Marshal Montgomery, the deputy commander of the NATO forces, has seen a "flying saucer" when visiting a plane factory in Malten in the Toronto area of ​​Canada. Announcing that the secret device, made of wood, metal and plastic, has amazed him. The "flying saucer", which is being described as, the weapon of the future, looks like a device from a science fiction magazine.

Original text plus Dutch clipping:

Veldmaarschalk Montgomery, de de plaatsvervangend bevelhebber van de NATO strijdkrachten, heeft bij een bezoek aan een vliegtuigfabriek te Malten in de omgeving van Toronto in Canada een „vliegende schotel" gezien. Men deelde mede dat het geheime toestel, dat gemaakt is van hout, metaal en plastic, hem verbaasd heeft doen staan. De „vliegende schotel", die te Toronto als „het wapen van de toekomst" wordt begroet, zou er uit zien als „een apparaat van een afbeelding uit een tijdschrift met wetenschappelijk fantasieën.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 28 Apr. 1953. src