Saucer Photographed Belgium

ufo1

19 May 1953, A silvery round object.

The Brussels newspaper "Le Peuple" published on Monday two photographs of a "flying saucer", which was seen by several people over Charleroi, in northern Belgium [correction southern Belgium]. A photographer from "Le Peuple" managed to capture the phenomenon observed at night seemed like a moon-shaped disc, with a white ring and a white "tail."

Above Australia, Aviators at the airport in Rockhampton about 600 km north of Brisbane, Monday morning saw a silvery, round object, with an observation instrument, the object had the size of a pinhead. Last week captain BL Jones, a commercial pilot, reported that a "shiny object" maneuvered with his plane during a flight in the evening over Mackay, 260 km northwest of Rockhampton. After hearing Jones' experiences, the secretary of the Australian commission for research on flying saucers said that his messages match the overseas descriptions of "flying saucers".

Original text plus Dutch clipping:

Het Brussels dagblad „Le Peuple" is Maandag verschenen met twee foto's van een „vliegende schotel", die door verscheidene personen boven Charleroi, in Noord-België [moet zuid Belgie zijn], werd gezien. Een fotograaf van „Le Peuple", slaagde erin het verschijnsel te vereeuwigen. De „schotel", die 's nachts was waargenomen, leek maanvormig, met een witte ring en een witte „staart".

Boven Australië

Weerkundigen op het vliegveld in Rockhampton, ongeveer 600 km ten noorden van Brisbane, hebben Maandagmorgen een zilverachtig, rond voorwerp gezien, door een waarnemingsinstrument. Met het blote oog had het voorwerp de grootte van een speldenknop. Verleden week meldde kapitein B.L. Jones, een verkeersvlieger, dat een „glanzend voorwerp" bij zijn toestel manoeuvreerde tijdens een vlucht in de avond boven Mackay, 260 km ten noordwesten van Rockhampton. Na het vernemen van Jones' ervaringen zei de secretaris van de Australische commissie voor onderzoek naar Vliegende Schotels, dat zijn berichten overeenkomen met de overzeese beschrijvingen van „vliegende schotels".

Source: Java-Bode, 19 Mei 1953.

19 05 1953 UFO gefotografeerd