UFO seen by pilot in Australia

ufo1

21 May 1953, Flying saucer above Australia.

The meteorologists at the airport at Rochhampton 600 km north of Brisbane, are focused on the sky. Monday morning, as reported yesterday, a silvery round object was seen. The object was first observed with an observation instrument, which normally is used to observe weather balloons. With the naked eye, the object had the size of a pinhead and changed course several times. Last week, Captain BL Jones, a commercial pilot, reported that a "shiny object" was maneuvering near his aircraft during a flight in the evening above Mackay, which is located 260 km northwest of Rockhampton.

After hearing about Jones' report, the secretary of the Australian commission for research on Flying Saucers told that the descriptions correspond with the overseas descriptions of flying saucers. The committee had been investigating 18 reports of "flying dishes", since its founding in February of this year. Captain Jones said that he and his co-pilot observed the unidentified object for about five minutes. The object had a height of 1200 meters, when they flew at a height of 600 m. It disappeared but reappeared and circled around Jones' plane about 300 meters higher, whereupon it disappeared again. Captain Jones stated that the object could not possibly have been a meteorite "I have been flying for 12 years and have seen thousands of meteorites,".

Original text plus clipping in Dutch:

Vliegende schotel boven Australië. De weerkundigen op het vliegveld in Rochhampton, ongeveer 600 km ten noorden van Brisbane gelegen, houden hun ogen gericht op de lucht, waar maandagmorgen zoals gisteren reeds in het kort gemeld, een zilverachtig rond voorwerp is gezien. Het voorwerp werd het eerst waargenomen met een waarnemingsinstrument, waarmede men een weerballon in het oog hield. Met het blote oog gezien heeft het voorwerp de grootte van een speldenknop. Het voorwerp veranderde verscheidene keren van koers. Verleden week meldde kapitein B.L. Jones, een verkeersvlieger, dat een „glanzend voorwerp" nabij zijn toestel manoeuvreerde tijdens een vlucht in de avond boven Mackay, dat 260 km ten noordwesten van Rockhampton is gelegen. Na het vernemen van Jones' ervaringen zei de secretaris van de Australische commissie voor onderzoek naar Vliegende Schotels, dat de berichten hierover overeenkomen met de overzeese beschrijvingen van „vliegende schotels". De commissie had sinds haar oprichting in februari van dit jaar 18 rapporten over waargenomen „schotels" in de lucht onderzocht. Kapitein Jones vertelde, dat hij en zijn co-piloot het ongeïdentificeerde voorwerp gedurende vijf minuten ongeveer hadden gadegeslagen. Het voorwerp had ongeveer een hoogte van 1200 meter, toen hij op een hoogte vloog van 600 m. Het verdween doch verscheen opnieuw en cirkelde om het vliegtuig van Jones ongeveer 300 meter hoger, waarop het nogmaals verdween. Kapitein Jones verklaarde, dat het voorwerp onmogelijk een meteoriet geweest kon zijn: „Ik vlieg al 12 jaar en heb duizenden meteorieten gezien", voegde hij hieraan toe.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 21 Mei 1953.

21 05 1953 UFO Australia