UFO above Indonesia

ufo1

1 June 1953, UFO Tandjong Balai Indonesia.

Today, in the evening at about 23.40 hours, several people who were on the Djalan T. Sapiah at Tandjong Balai saw a flying saucer, flying from North East to South West with great speed. The flying saucer had the form of a discus viewed from the side, and emit a light that had the color of welding fire. According to them, the flying saucer would have flown at about 25 meters.

Original text plus Dutch clipping:

Een dezer dagen, 's avonds om ongeveer 23.40 uur hebben verscheidene personen die zich op de djalan T. Sapiah te Tandjong Balai bevonden, een vliegende schotel gezien, die van Noord Oost naar Zuid West met grote snelheid vloog. De vliegende schotel zou de vorm hebben van een discus van opzij gezien, en een licht uitstralen dat de kleur had van las-vuur. Volgens hen zou de vliegende schotel op ongeveer 25 meter hoogte gevlogen hebben.

Source: Java-bode, 01 Jun. 1953.

News clipping