Explossion heard and fiery disk seen

ufo1

8 January 1954, Dieppe France a strange explosion and UFO.

Early on Thursday morning a mysterious loud explosion woke up the inhabitants of the French coastal town of Dieppe. A few minutes before, a dazzling flash of light had been observed in the air a few dozen kilometers from the city. Due to the air pressure, windows were shattered and doors were thrown open. A railway employee at Orchics, near the Belgian border, stated, at about the time of the explosion at Dieppe, that he had seen a fiery disk moving through the air at great speed. In Atrecht, also in northern France, someone had seen a fiery disk in the air that did not move. (Rtr)

Original text plus Dutch clipping:

De bewoners van de Franse kustplaats Dieppe zijn Donderdagochtend vroeg opgeschrikt door een geheimzinnige, krachtige ontploffing. Enige minuten tevoren was op enige tientallen kilometers van de stad een verblindende lichtflits in de lucht waargenomen. Door de luchtdruk werden ruiten verbrijzeld en deuren opengeworpen. Een spoorwegemployé te Orchics, bij de Belgische grens, verklaarde, ongeveer op het tijdstip van de ontploffing bij Dieppe, een vurige schijf te hebben gezien, die zich met grote snelheid door de lucht bewoog. In Atrecht, eveneens in Noord-Frankrijk, had iemand een vurige schijf in de lucht gezien, die zich niet verplaatste. (Rtr).

Source: Friese koerier, 08-01-1954.

08 01 1954 Vreemde expolsie boven Dieppe