Strange object above Groningen (Netherlands)
ufo1

11 January 1954, Children see UFO.

The 11-year-old Anno Erenstein, Deliplein 10, and the 13-year-old Jan Nieboer, Deliplein 13a, saw last night at half 5:30 pm, when they were playing a game with neighboring children, suddenly a strange phenomenon in the air, right next to the moon. They declared that the phenomenon had the shape of a half-sphere and was dark red in color, it disappeared after a few seconds with a strange, hissing sound.

Original text plus Dutch clipping:

De 11-jarige Anno Erenstein, Deliplein 10, en de 13-jarige Jan Nieboer, Deliplein 13a, zagen gisteravond tegen half zes, toen zij bezig waren een spelletje te doen met buurkinderen, plotseling een vreemd verschijnsel in de lucht, „vlak naast de maan", naar zij zelf verklaarden. Het verschijnsel had de vorm van een halve bol en was donkerrood van kleur. Het verdween na enkele seconden met een vreemd, sissend geluid.

Source: Nieuwsblad Van Het Noorden, 11 Januari 1954.