UFO photographed during solar eclipse

ufo1

12 July 1954, UFO photographed in Finland.

Helsinki. - Helsinki's largest magazine, the "Ilta Sanomat" has published a photograph of a round object flying through the sky, which is the best picture ever taken, of what is over the whole world known as a flying saucer. The photo was made by an honorary amateur photographer during the recent eclipse, Dr. Kaarinen from the geodetic institute in Helsinki has determined that the photo is real.

He said that the object is not a natural phenomenon and that it is a flat, round disk, probably made of metal. On the photo, the object reflects the light of the small part of the sun that had not been covered by the moon. At the moment the photographer himself did not know that he had photographed a foreign object. A film was shown in London of the same solar eclipse and also there the mysterious objects who were not noticed before were present.

Original text plus clipping in Dutch:

Helsinki. — In het grootste blad van Helsinki, de „Ilta Sanomat" heeft een foto gestaan, waarop een rond voorwerp voorkomt, dat door de lucht vliegt. Volgens het blad is het „de beste foto, die ooit is genomen van datgene, wat over de gehele wereld bekend is als een vliegende schotel.' De foto zou gemaakt zijn door eer. amateurfotograaf tijdens de recente zonsverduistering. Dr Kaarinen van hel geodetisch instituut in Helsinki heeft vastgesteld dat de foto echt is, dat het voorwerp geen natuurverschijnsel is en dat het een platte, ronde schijf is, waarschijnlijk van metaal. Op de foto kaatst het voorwerp het licht terug van een klein gedeelte van de zon, dat nog niet door de maan bedekt was. Voor die tijd wist de fotograaf zelf niet dat hij een vreemd voorwerp had gefotografeerd. Van de zonsverduistering werd in Ionden een film vertoond waarop eveneens schijf-achtige voorwerpen voor bleken te komen, die men nog niet eerder ontdekt had.

Source: De Tijd, 12 Juli 1954.

1954 Weer fotos van vliegende schotels Genomen tijdens recente zonsverduistering