Captain of the ship "Groote Beer" saw flying saucer

ufo1

30 July 1954, Captain tells, we have seen a flying saucer.

Captain JP Boshoff of the Dutch ship de Groote Beer, reported yesterday at New York that he and many of his 436 passengers plus five of his officers saw a flying saucer Wednesday night when the ship was approaching the habor of New York. Captain Boshoff a man, who sailed the Atlantic Ocean for 41 years, said that the disk was first seen by the 25-year-old third officer CM Kooy from The Hague. He warned the captain and other ship's officers, and they watched the dish for about four minutes, until it was partially withdrawn by clouds. Then they saw the dish through the clouds for another ten minutes, then, United Press reports, it disappeared.

Original text plus clipping in Dutch:

Grote Beer-kapitein zag vliegende schotel Kapitein J. P. Boshoff, gezagvoerder van het Nederlandse schip de Grote Beer, meldde gisteren te New Vork, dat hij, velen van zijn 436 passagiers en vijf van zijn officieren Woensdagavond een vliegende schotel hebben gezien toen het schip de haven van New Vork naderde. Kapitein Boshoff. een man, die al 41 jaar de Atlantische 'Oceaan bevaart, zei dat de schotel het eerst gezien werd door de 25-jarige derde officier C. M. Kooy uit Den Haag. Deze waarschuwde de kapitein en andere scheepsofficieren en zij sloegen de schotel ongeveer vier minuten gade, tot hij door wolken gedeeltelijk aan het opg werd onttrokken. Daarna zagen zij de schotel nog eens tien minuten door de wolken; toen, zo meldt United Press, verdween hij.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 30 July 1954.

30 07 1954 groote beer ziet ufo nyc