UFO seen between Delft and Nootdorp Netherlands

ufo1

20 September 1954, Two people see UFO.

A lady and her sixteen-year-old cousin, who cycled between Delft and Nootdorp on Saturday evening, saw an orange-yellow disk, which was dark in the middle, in the air at about a quarter past ten. The disk was stationary, but after they got off their bycicles, it quickly vanished eastward, they could hear a soft whistling sound. The cyclists have tried to follow the disk for a while, but they had to give up this effort soon.

Original text plus clipping in Dutch:

Een dame en haar zestienjarige neef, die Zaterdagavond tussen Delft en Nootdorp fietsten, hebben daar om ongeveer kwart over tien een oranjegele schijf, die in het midden donker was, in de lucht waargenomen. De schijf stond stil, doch nadat de wiel rijders waren afgestapt, verdween hij snel in Oostelijke richting, waarbij een zacht fluitend geluid werd vernomen. De wielrijders hebben nog getracht de schijf een eindweegs te volgen, doch deze poging moesten zij spoedig opgeven.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 20 September 1954.

09 11 1981 vreemd voorwerp Leeuwarden rn Heerenveen