UFOs discussed in French parliament

ufo1

25 September 1954, Questions in French parliament about flying saucers.

PARIS. Friday. A member of the French National Assembly has asked the Secretary of State for Aviation in writing whether the phenomena observed recently over France are being investigated, in order to inform the people what is going on. The last few days, flying objects have been observed at various places in France. Someone in Lorraine said that they saw a flying bus landing and taking off again. while 5 other flying saucers or flying cigars had been observed elsewhere. - (Reuter).

Original text plus Dutch clipping:

PARIJS. Vrijdag. Een lid van de Franse Nationale Vergadering heeft de staatssecretaris voor de Luchtvaart schriftelijk gevraagd of de verschijnselen, die de laatste tijd boven Frankrijk zijn waargenomen worden onderzocht, om het volk te kunnen meedelen wat er aan de hand is. De laatste dagen zijn er op verschillende plaatsen in Frankrijk weer vliegende voorwerpen waargenomen. Iemand in Lotharingen verklaarde een vliegende autobus te hebben zien landen en weer opstijgen. terwijl men 5 elders vliegende schotels of vliegende sigaren had waargenomen. — (Reuter).

Source: De Telegraaf, 25 September 1954.