UFO Danane Ivory coast

ufo1

6 October 1954, France close encounters third kind.

The Martians seem to love France more than any other country. This must be concluded with the growing number of reports of an increasing number of people who have seen flying saucers in France. According to these reports, the skies above the French country from north to south and east to west are full of flying saucers, cigars and sausages.

A shocking story came from two young men who had seen a flying saucer as big as a millstone in the north of the country lying on the road. Little men walked around around it, according to the two French. But as the young men approached, the flying saucer rose and disappeared. A moon shaped object lands according to reports in the vicinity of Lusignac in central France. This model has not been reported in France before. Five residents of the village saw the aircraft lying before it rose vertically and disappeared. Although the general impression is that UFO crews are "shy", people in France have several times approached them, according to French people from various cities and villages.

Also above Africa

Danane French West Africa (Today Ivory Coast) a group of French, including a leading physician, police chief and a priest, have sent a report to the governor of the Ivory Coast, in which they state that they had seen a "light spot" surrounded by a halo, flying across the city in the evening hours of September 19th. The oval dish spread light rays, circled over the city for some time and then disappeared, for half an hour it hung over the city. This is what the Americans call an UFO (Unidentified Flying Object)

Original text plus clipping in Dutch:

De Marsbewoners lijken meer van Frankrijk te houden dan van enige ander land. Dit moet geconcludeerd worden aan het groeiend aantal rapporten van steeds meer mensen die in Frankrijk vliegende schotels hebben gezien. Volgens deze berichten zijn de luchten boven het Franse land van noord naar zuid en oost naar west vol met vliegende schotels sigaren en worsten. Een schokkend verhaal kwam van twee jonge mannen die in het noorden van het land een vliegende schotel zo groot als een molensteen, op de weg hadden zien liggen. Kleine mannetjes liepen er volgens de twee Fransen rond om heen. Maar toen de jongelui naderden steeg de vliegende schotel op en verdween.

Een maanvormig voorwerp landen volgens berichten in de buurt van Lusignac in centraal Frankrijk. Dit model is in Frankrijk nog niet eerder gerapporteerd. Vijf inwoners van het dorpje zagen het toestel liggen, voordat het verticaal opsteeg en verdween. Hoewel de algemene indruk is, dat schotelbemanningen „verlegen" zijn, heeft men verscheidene malen deze kereltjes benaderd, aldus vertellen Fransen uit diverse steden en dorpen.

Ook boven Afrika

Danane (Frans West-Afrika) heeft een groepje Fransen, onder wie een vooraanstaande arts, de hoofdcommissaris van politie en een priester, een rapport gestuurd aan de gouverneur van de Ivoorkust, waarin zij meedelen, dat zij een „lichte plek", omgeven door een lichtkrans, over de stad zagen vliegen in de avonduren van 19 september. De ovale schotel verspreidde lichtstralen, cirkelde enige tijd boven de stad en verdween toen. Een half uur hing het, wat de Amerikanen UFO (Unidentified Flying Object) noemen, boven dé stad!

Source: Java Bode, 06 Oktober 1954.

06 10 1954 ufo invasie