Aliens seen in Germany

ufo1

12 October 1954, Aliens seen in Germany.

MUNSTER, 11 Oct. - We have received numerous rapports of "flying objects." from all over the world. West Germany, Belgium, Egypt, Lebanon, Persia (Iran) and Cameroon. The 42-year-old film operator Willi Hoge from Munster (Germany) saw Saturday evening in the area from his hometown an "unidentified object", in which there were four creatures, about 1.20 m long.

With a large and broad upper body, a larger than normal head and short thin legs. They were dressed in rubber suits. None of them spoke. Mr Hoge had his encounter near Rinkenrode when he was on his way home. First he saw a blue light in a field about 60 meters from the road. Because he thought that a plane had been killed, he went to look. He then noticed, that the light came from a cigar-shaped object, completely surrounded by a blue glow. Four creatures worked at the bottom of the plane High, he did not dare to come nearer, watched for ten minutes, until the creatures climbed into the plane along a sort of ladder, which immediately rose silently and almost perpendicularly. After a few seconds the object took the form of a strong shining disk.

Original text plus clipping in Dutch:

MUNSTER, 11 Oct. — Uit talrijke landen zijn berichten binnengekomen over „vliegende voorwerpen". Zo zijn dergelijke voorwerpen het afgelopen weekeinde in West-Duitsland, België, Egypte, Libanon, Perzië en Kameroen gezien. De 42-jarige filmoperateur Willi Hoge uit Munster verklaarde Zaterdagavond in de omgeving van zijn woonplaats een „niet geïdentificeerd voorwerp" te hebben gezien, waarbij zich vier wezens bevonden, ongeveer 1.20 m. lang, met een groot en breed bovenlichaam, een groter dan normaal hoofd en korte dunne benen. Zij waren gehuld in rubberpakken. Geen van hen sprak.

Hoge had zijn ontmoeting nabij Rinkenrode, toen hij op weg naar huis was. Eerst zag hij een blauw licht in een veld op ongeveer 60 meter van de weg. Omdat hij dacht, dat een vliegtuig was verongelukt, ging hij kijken. Hij bemerkte toen, dat het licht afkomstig was van een sigaarvormig voorwerp, dat geheel door een blauw schijnsel was omgeven. Vier wezens werkten aan de onderkant van het toestel Hoge, die niet dichterbij durfde te komen, keek tien minuten toe, totdat de wezens langs een soort ladder in het toestel klommen, dat onmiddellijk geruisloos vrijwel loodrecht opsteeg. Na enige seconden kreeg het voorwerp de vorm van een sterk lichtende schijf.

Source: Limburgsch dagblad, 12 Oktober 1954.

1954 vier vreemde wezens