Belgium first cigar UFO sighting

ufo1

20 October 1954, Several sightings over Belgium.

The Belgians are introduced to flying saucers and flying cigars. Since a week, flying saucers and flying cigars have also been observed in Belgian. Contrary to what happened in France, none have yet landed and no Belgians have had the privilege of acquainting themselves with a resident or inhabitant of Mars.

On saturday evening foreign objects have moved in the air of southern Belgium. At 9 pm these were observed along the Luxembourg border and at 9:30 pm in the province of Hainaut. Eyewitness testimonials are available from residents of Arlon, Martelange, Waremme and Rance. In Waremme are two members of the gendarmerie, who claim to have seen the flying objects.

The descriptions given by the eyewitnesses of these objects, differ quite a bit. Some believe it is a sort of elliptic mass with a red-hot tail, others say they have seen a kind of dish that spreads an orange-like light. According to one, the speed of the object is moderate, according to the other, twice as fast as that of a jet plane. Still others claim that they have been able to distinguish the sound of a rocket. In general, the mysterious objects fly from the East to the West.

Original text plus Dutch clipping:

Belgen maken kennis met vliegende schotels en vliegende sigaren. Sedert een week worden thans ook in het Belgische luchtruim vliegende schotels en vliegende sigaren waargenomen. In tegenstelling tot hetgeen in Frankrijk geschiedde is er hier evenwel nog geen enkele neergestreken en heeft ook nog geen enkele Belg het voorrecht gehad met een bewoner of bewoonster van Mars kennis te maken. Het schijnt dat zich Zaterdagavond vreemde voorwerpen in de lucht van Zuid-België hebben voortbewogen. Om 21 uur werden deze waargenomen langs de Luxemburgse grens en om 21:30 uur in de provincie Henegouwen. Ooggetuigen-verklaringen zijn voorhanden van inwoners uit Aarlen, Martelange, Waremme en Rance. In Waremme zijn twee leden van de rijkswacht, die beweren de vliegende voorwerpen gezien te hebben.

De beschrijvingen die de ooggetuigen van deze voorwerpen geven, lopen echter nogal uiteen. Naar sommigen menen is het een soort elliptische massa met roodgloeiend achtereinde, anderen zeggen een soort schotel, die een oranje-achtig licht verspreidt, te hebben gezien. Volgens de een is de snelheid van het voorwerp gematigd, volgens de ander wel twee keer zo snel als die van een reactievliegtuig. Weer anderen beweren dat zij het geluid van een raket hebben kunnen onderscheiden. In het algemeen vliegen de mysterieuze voorwerpen van het Oosten naar het Westen.

Source: Algemeen Handelsblad, 20 Oktober 1954.

20 10 1954 belgen vliegende schotel ufo min