UFO above Northern Netherlands

ufo1

23 October 1954, UFO all over Northern Nederlands.

Mysterious air phenomenon over the North. It does not end, again fiery objects are observed in the air. From various sides we received reports about such a phenomenon on Thursday afternoon, about 6.15 hours. The reports came from Warffum, Eelde, Vries Zuidlaren and from a motorists between Baflo and Breede. One message speaks of "an entirely lit cigar, spitting fire backwards.

another calls it a round object with a long blaze of fire as a tail, which had a tremendous speed. It suddenly disappeared into two fire points. "Other information (from the state police) read:" Standing in a free field near between Zuidlaren and Vries in a north-westerly direction, low above the earth at fairly large distance a white shining cigar-shaped object, with light trail, moved with enormous speed, (faster as a aircraft) towards Hoogezand (Groningen).

Original text plus clipping in Dutch:

Geheimzinnig luchtverschijnsel boven het Noorden. Het houdt niet op, steeds opnieuw worden vuurverschijnselen in de lucht waargenomen. Van verschillende zijden bereikten ons berichten over een dergelijk verschijnsel op Donderdagnamiddag, ongeveer 6.15 uur. De mededelingen kwamen uit Warffum, Eelde, Vries Zuidlaren en van autorijders tussen Baflo en Breede. Het ene bericht spreekt van „een geheel verlichte sigaar, vuur achteruit spuitend, een ander noemt het een rond voorwerp met een lange vuurstraal als staart, dat een enorme vaart had. Het verdween plotseling in twee vuurpunten". Andere gegevens (van de rijkspolitie) luiden: „In het vrije veld staande bij Drentse A tussen Zuidlaren en Vries in Noordwestelijke richting, laag boven de aarde op vrij grote afstand 'een wit lichtend sigaarvormig voorwerp, met lichtspoor, horizontaal met grote snelheid (sneller dan vliegtuig), richting Groningen— Hoogezand".

Source: Nieuwsblad van het Noorden , 23 Oktober 1954.

23 10 1954 UFO noord Nederland