The mysterious Foo Fighters

ufo1

11 November 1954, Foo Fighters extraterrestrial intervention.

On the basis of studies by various researchers, Leslie gives an overview of the different types of spacecraft, powered by jet engines, electromagnetic engines, or propulsion at this point unknown to us. He also mentions the "Foo Fighters", who in the last days of the Second World War spooked great numbers of allied pilots, who thought it was a new German weapon.

The Germans on the other hand thought that it were new allied weapons. In reality it were scout-spacecraft from another planet, who transmitted the information back to the mother ship. The reported green fireballs are sent by beings of other planets to neutralize radioactivity in the atmosphere caused by random release of atomic energy on Earth. It is noted that the floods and the disturbances of the weather during the last years would have been infinitely greater without the intervention of these strange "green balls," which usually occur shortly after an atomic test.

Original text plus clipping in Dutch:

Op grond van studies van verschillende onderzoekers geeft Leslie een overzicht van de verschillende type's ruimtevaartuigen, voortgedreven door straalmotoren, electro-magnetische aandrijving of ons niet bekende krachten. Hieronder noemt hij ook de „Foo Vechters", die in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in groten getale onrust zaaiden onder Geallieerde piloten, die dachten te doen te hebben met een nieuw Duits wapen. Achteraf bleken de Duitsers, die ze ook zagen, gemeend te hebben, dat het een nieuw Geallieerd wapen betrof. In werkelijkheid zouden dit „verkenners" zijn geweest van ruimte-vaartuigen van andere planeten, bestaande uit op afstand bestuurde televisieapparaten, die een volledig beeld doorgaven aan hun „moederschip". Ook worden genoemd „groene vuurballen", die door bewoners van andere planeten worden uitgezonden om de radio-activiteit in de atmosfeer, veroorzaakt door willekeurige vrijlating van atoomenergie op Aarde te neutraliseren. Hierbij wordt aangetekend, dat de overstromingen en de verstoringen van het weer gedurende de laatste jaren oneindig veel groter zouden zijn geweest zonder de tussenkomst van deze merkwaardige „groene ballen," die meestal kort na een atoomproef optreden.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 11 November 1954.

1954 foo fighters germans thought is was secret weapon allies