UFO above Denmark

ufo1

14 November 1954, UFO observed for 75 minutes.

Danes saw a flying saucer, According to an article that appeared in the Danish newspaper "Eksarabladed" on Tuesday, two residents of Jutland (Denmark) watched the movements of a flying saucer for 75 minutes on Monday evening The flying saucer shot back and forth in the air like a ball thrown against a wall. They described the flying saucer as an object that had a round shape, it had a rotating movement, changed color from green to yellow, and left a trail of fire on her disappearance.

Original text plus clipping in Dutch:

Denen zagen vliegende schotel, Volgens een artikel, dat Dinsdag verscheen in het Deense dagblad „Eksarabladed", hebben twee inwoners van Jutland (Denemarken) Maandagavond gedurende 75 minuten de bewegingen gadegeslagen van een vliegende schotel. De vliegende schotel schoot heen en weer in de lucht als een bal, die tegen een muur geworpen wordt. Zij beschreven de vliegende schotel als een voorwerp, dat een ronde vorm had. een roterende beweging vertoonde, van kleur veranderde van groen tot geel, en bij haar verdwijning een vuurspoor achterliet.

Source: Java Bode, 14 November 1954.

14 11 1952 UFO Denmark