Old German manuscript 1500 describes UFOs

ufo1

18 November 1954, German physicist Paracelsus.

A recently found book by the German physicist Paracelsus (1490-1541) is mentioning flying saucers in the sixteenth century. Only then they were called "flying plates", "flying dragons" and "luminous worms", this was reported on Tuesday in Klagenfurt in Austria. The book was published in 1662 in Strasbourg.

A second article reports:

(The book was studied by Prof. Rainer of the diocesan library in Kalgenfurt According to the professor, the book is undoubtedly one of the first collections of works by Paracelsus, printed in Strasbourg in 1662)

Original text plus clipping in Dutch:

„Marsmannetjes" vlogen al in 1500. Een onlangs gevonden boek van de Duitse natuurkundige Paracelsus (1490-1541) maakt 'melding" van „vliegende schotels" in de zestiende eeuw. Alleen werden ze toen „vliegende borden", „vliegende draken" en „lichtgevende wormen" genoemd, aldus werd Dinsdag uit Klagenfurt in Oostenrijk vernomen. Het boek was in 1662 in Straatsburg gedrukt.

Lees ook dit artikel: 

(Het boekwerk werd bestudeerd door prof. Rainer van de diocesane bibliotheek te Kalgenfurt. Volgens de hoogleraar is het boek ongetwijfeld een van de eerste verzamelingen van werken van Paracelsus. Het was in 1662 te Straatsburg gedrukt.)

Source: Het Vrije Volk, 18 November 1954.

18 11 1954 UFO melding 1500