Flying saucers Venezuela

ufo1

11 December 1954, Venezuela is concerned about the flying saucer Caracas.

While flying saucers continue to rave above the Avila (National park), the surprised and troubled civilians of Caracas look at the heavens for answers, and ask people with more knowledge of flying saucers for answers. Representatives of the Air Force, directors of observatories, the air attaches of the various embassies, and the pastors get little sleep these days.

Their phones ring 24 hour long with people that ask them. What is the truth about the flying saucers? Are there really men from Mars landed in Petare? Are they really flying saucers or just another invention of the Americans or the Russians? In order to calm down the troubled ones, Luis Henrique Garcia and José Gonzalez White establish a club under the name "Association of Research for Flying Saucers." The new association will start its activities before the end of the month, and will monthly publish news bulletins about new developments In case the Men from Mars will land again they will publish an extra bulletin which will be called: The men from Mars are there! What will the earthlings do??? Garcia and Gonzalez had no answer to that question!

Original text plus clipping in Dutch:

Venezuela maakt zich druk om de vliegende schotels Caracas. — Terwijl vliegende schotels voort blijven ijlen boven de Avila, gaan de verbaasde en verontruste inwoners van Caracas voort met hel klampen van eenieder, die ook maar ietsje dichter bij de hemel kon zijn dan de gewone man, en dus enige kennis kan hebben van vliegende schotels. Vertegenwoordigers van de luchtmacht, directeuren van observatoria, de luchtattachés van de verscheidene ambassades, en de pastoors krijgen deze dagen weinig slaap. Hun telefoons gaan op alle uren van de dag om de bange en louter nieuwsgierigen inlichtingen te verschaffen.„Wat is de waarheid over de vliegende schotels? Zijn er echt mannen van Mars in Petare geland? Zijn het echt vliegende schotels of gewoon een andere uitvinding van de Amerikanen of de Russen?" Om de onrustige te kalmeren ver klaarden Luis Henrique Garcia en José Gonzalez White dezer dagen dat zij een club zullen oprichten onder de naam „Vereniging van Onderzoek voor Vliegende Schotels". De nieuwe vereniging zal haar werkzaamheden voor het einde van hel aanvangen, en zal maandelijkse bulletins publiceren over nieuwe ontwikkelingen. In geval de Mannen uit mars weer landen zullen ze een extra bulletin publiceren dal zal heten: De mannen uit Mars zijn er! Wat zullen de aardmensen dan doen? Dat wisten Garcia en Gonzalez niet te vertellen!

Source: Amigoe , 11 December1954.

11 12 1954 venezuela UFO