Airline passengers see Venezuela

ufo1

4 February 1955, Flight 202 Maiquetia - Valera - Mérida.

Willemstad. - From Caracas we were informed that the crew and passengers of a airplane of the Line "Aeropostal Venezolana", observed a very strange object in the air on Wednesday morning. The aircraft flew north of Barquisimeto in the direction of Valera and Merida. The crew of the Venezuelan plane, consisting of captain Daric Celis, co-pilot R. Cortez and the stewardess Ruth.

Immediately after they were discovering the foreign object they contacted the office LAV in Maiquetia. The following telegram came in: Flight 202 of the service Maiquetia - Valera - Mérida reported at 11.20 am, while flying about 25-30 miles north-east of Bsrquisimeto at an altitude of 8000 feet, a foreign object has passed us, at a quarter of a mile distance, flying in the opposite direction. It was in the form of a "spinning toll" with strange lines. The strange body could clearly be seen by most of the passengers. Yesterday afternoon the plane returned save to Maiquetia

Original text plus clipping in Dutch:

Willemstad. — Uit Caracas werd ons bericht, dat bemanning en passagiers van een vliegtuig van de Line Aeropostal Venezolana Woensdagmorgen een zeer vreemd voorwerp in de lucht hebben waargenomen. Het toestel vloog ten Noorden van Barquisimeto in de richting van Valera en Merida. De crew van het Venezolaanse vliegtuig, bestaande uit captain Daric Celis, co-piloot R. Cortez en de stewardess Ruth. zocht direct na het ontdekken van het vreemde object radiografisch contact met het kantoor in de LAV in Maiquetia. Het volgende telegram kwam binnen: Vlucht 202 van de dienst Maiquetia — Valera — Mérida meldde om 11.20 uur, terwijl vliegende ongeveer 25-30 mijl ten Noord-Oosten van Bsrquisimeto op een hoogte van 8000 voet, dat op ongeveer een kwart mijl afstand een zeer vreemd voorwerp is gepasseerd, dat in tegenovergestelde richting vloog. Het had de vorm van een tol met vreemde lijnen. Het vreemde lichaam kon duidelijk door het grootste gedeelte van de passagiers worden gezien. Gistermiddag keerde het vliegtuig in Maiquetia terug.

Source: Amigoe di Curacao 4 Februari  1955.

1955 Venezolaans vleigtuig UFO