Two strange objects above England

ufo1

8 May 1957, UFOs above UK.

LONDON, April 30 - The RAF has aired a squadron of Javelin jet fighters Monday night to intercept an unidentified object observed on radar screens. The jets, who can reach speeds of 1000 to 1100 kilometers per hour, did not get the object in sight, they could not even catch up with their far-reaching radar equipment. The obvious reason is that they are not fast enough.

The object moved at an estimated speed of 1600 kilometers per hour at a height of 16 thousand meters. This is the second time within three weeks that British radar screens detect a strange object in the sky. At the beginning of this month, a Post in Scotland reported an unidentified object. As a result of this incident, the orders for the British warning system were tightened. This allowed the Javelins to take off from the base Adiham a few minutes after the first report. The object was observed ten past nine on one of the radar stations that guarded the access to the airspace over London. The object was then located above the English Channel near Dover and flew to the west. The people from the radar service immediately informed their secret headquarters, which requested assistance from the RAF. The new orders from the air defense service say that all mysterious items must be checked immediately. "We know that 99.6% of the reports turn out to be easy to explain," said a spokesperson for the RAF today. "But we can not take any risks". The ministry of aviation is currently awaiting reports from radar stations throughout the British Isles to study the nature of the object. One theory is that it has been a large meteor stone. But this is not believable. A meteor would have been seen by many at that height as a bright falling star.

Original text plus clipping in Dutch:

LONDEN, 30 April — De RAF heeft Maandagavond een eskader Javelin-straaljagers de lucht om een ongeïdentificeerde object, dat op radarschermen werd waargenomen, te onderscheppen. De jagers, die snelheden van 1000 tot 1100 kilometer per uur kunnen behalen, kregen het object niet in het vizier, ze konden het zelfs niet met hun verreikende radar-uitrusting opvangen. De voor de hand liggende reden is, dat zij niet snel genoeg zijn. Het object bewoog met een snelheid van naar schatting 1600 kilometer per uur op een hoogte van 16 duizend meter. Dit is de tweede maal binnen drie weken, dat Britse radarschermen een vreemd object Waarnemen in de lucht. In het begin van deze maand meldde een Post in Schotland een ongeïdentificeerd voorwerp. Naar aanleiding van dit incident werden de orders voor het Britse waarschuwingssysteem verscherpt. Daardoor konden de Javelins gisteravond enkele minuten na het eerste rapport opstijgen van de basis Adiham. Het object werd om tien voor negen waargenomen door een van de radarposten die de toegang tot het luchtruim boven Londen bewaken. Het voorwerp bevond zich toen boven Het Kanaal in de buurt van Dover en vloog naar het westen. De mensen van de radardienst brachten onmiddellijk hun geheime hoofdkwartier op de hoogte, dat assistentie vroeg aan de RAF. De nieuwe orders van de lucht verdedigingsdienst zeggen, dat alle mysterieuze voorwerpen onmiddellijk gecontroleerd moeten worden. „Wij weten, dat 99,6% percent van de meldingen achteraf gemakkelijk verklaarbaar blijkt te zijn", zei een woordvoerder van de RAF vandaag. „Maar we kunnen geen enkel risico nemen". Het ministerie van luchtvaart wacht thans op rapporten van radarposten over de gehele Britse eilanden om de aard van het object te kunnen bestuderen. Een theorie is, dat het een grote meteoorsteen is geweest. Maar dit is moeilijk houdbaar. Een meteoor zou op die hoogte als een heldere vallende ster door velen gezien zijn.

Source: Indisch dagblad, 8 Mei 1957.

1957 twee vreemd object engeland