Portuguese jet fighter pilots describe UFOs

ufo1

18 November 1957, Pilot Hood Lemos Ferreira: They were super fast.

Reports from Portugal on "UFOs" (unidentified flying objects). Four Portuguese jet fighters were followed, on 4 September, during a night flight by five unidentified flying objects. One object is described as oval, radiating light that varied from gold to green, yellow and ruby ​​red.

Hood Lemos Ferreira, the pilot of one of the jet fighters, described his experiences to U.P. We were like pedestrians and they were a car. We could do nothing other then to stay passive. The four planes rose up from the base Ota to the north-east of Lisbon in the evening at 21:21 hours, Ferreira saw a mysterious glimmer on the horizon and made the three other Pilots aware of it, they flew at 8,000 meters. The phenomenon seemed to be at the same altitude. The mysterious object followed the four jet fighters at some distance When they came above Coruche, it came closer and now it turned out to be an oval shape. Suddenly it appeared to be launching four reddish objects, the original object was constantly changing color, and suddenly the largest object, followed by the other, was popping up on the jet fighters. "Naturally that caused some confusion among us" said Ferreira. After a while the objects disappeared. According to a daily newspaper report, the Meteorological Observatory of Coimbra recorded, changes in the magnetic field that night. Ferreira said that the aircraft engines had functioned normally.

Original text plus clipping in Dutch:

Thans komen er uit Portugal berichten over „Ufo's" (niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen). Vier Portugese straaljagers zouden — op 4 september — gevolgd zijn tijdens een nachtvlucht door vijf niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen. een der voorwerpen wordt beschreven als „ovaal, en een licht uitstralend dat varieerde van goudkleurig tot groen, geel en robijnrood". Kapt. Lemos Ferreira, de piloot van een van de straaljagers, beschreef zijn belevenissen tegenover UP. „Wij waren als voetgangers voor een auto in een open veld. We konden niets anders doen dan passief blijven". De vier vliegtuigen stegen volgens kapt. Ferreira om 's avonds 21.21 uur op van de basis Ota ten noord-oosten van Lissabon. Ferreira zag een geheimzinnig schijnsel aan de horizon en maakte er de drie andere piloten op opmerkzaam. Men vloog op 8.000 meter. Het verschijnsel leek op dezelfde hoogte te zijn. Het geheimzinnige voorwerp volgde de vier straaljagers op enige afstand. Toen men boven Coruche gekomen was, kwam het naderbij en nu bleek het een ovale vorm te hebben. Opeens leek het vier roodachtige voorwerpen te lanceren. Het oorspronkelijke voorwerp veranderde voortdurend van kleur. Opeens dook het grootste voorwerp, gevolgd door de andere, op de straaljagers af. „Natuurlijk veroorzaakte dat onder ons enige verwarring", aldus kapt. Ferreira. Na enige tijd verdwenen de verschijnselen. Volgens een dagbladbericht registreerde het Meteorologische Observatorium van Coimbra die nacht „bijzondere wijzigingen in het magnetische veld". Kapt. Ferreira zei, dat de vliegtuigmotoren normaal hadden gefunctioneerd.

Source: Leeuwarder courant, 18-11-1957.

18 11 1957 UFO boven Portugal