Lieutenant General Arthur Trudeau

ufo1

11th April 1958, Head of the US Army investigative unit.

The individual American soldier may be equipped in the future with a shoulder weapon with atomic projectiles. This is what Lieutenant General Arthur Trudeau, head of the US Army investigative unit, said in a speech to the Chamber of Commerce in Los Angeles.

According to the General, the future soldier may be equipped with a radio transmitter and receiver built into his helmet and perhaps even with television and an infra-red beam device, and perhaps he will move around on a "flying platform" or in an air-jeep. A few years ago it would had been "science fiction", but today it has already been worked out on paper and constructed, according to General Trudeau.

"Right direction"

He also stated that the US military is "well on its way" to solving the problem of finding a weapon against the intercontinental ballistic missile, moving at a speed of 40,000 km per hour. The Nike-Zeus rocket will be able to protect big American cities against these extremely fast projectiles, as well as the Nike-Ajax protection against enemy aircraft, according to General Trudeau.

Original text plus Dutch clipping:

De individuele Amerikaanse soldaat zal in de toekomst wellicht zijn uitgerust met een schouderwapen voor atoom-projectielen, zo heeft luitenant generaal Arthur Trudeau, het hoofd van de speurafdeling van het Amerikaanse leger, in een rede tot de Kamer van Koophandel te Los Angeles verklaard. Volgens de generaal zal de toekomstige militair mogelijk met een in zijn helm ingebouwde radiozender en ontvanger en misschien zelfs met televisie en een apparaat voor infra-rode stralen zijn uitgerust en wellicht zal hij zich met een „vliegend platform" of een luchtjeep verplaatsen. Uitrustingsstukken, die enkele jaren geleden nog alleen maar in „science fiction" voorkwamen, worden nu al op papier of in materiaal geconstrueerd, aldus generaal Trudeau.

„Aardig op weg"

Hij verklaarde voorts dat het Amerikaanse leger „aardig op weg is" het vraagstuk van het vinden van een wapen tegen de intercontinentale ballistische raket, die zich met een snelheid van 40.000 km verplaatst, op te lossen. Met behulp van de raket van het type Nike-Zeus kunnen de grote Amerikaanse steden bijtijds beschermd worden tegen deze uiterst snelle projectielen, evenals de Nike-Ajax bescherming biedt tegen vijandelijke vliegtuigen, aldus generaal Trudeau.

Source: Gereformeerd gezinsblad, 11 April 1958.

11 04 1958 general trudeau