UFO seen above Peru

ufo1

10 May 1958, UFO in Peru.

Flying saucers are still seen despite sputniks and American satellites are whizzing through the universe. Recently, the Peruvian lawyer Dr. José Valencia, swore with his hand on his heart, that he, his wife, his cousin and the passengers of a bus and a truck have seen a flying saucer.

According the lawyer the UFO stood still in the air at a height about five hundred meters. The lights of the lawyer's car, the bus and the truck had suddenly stopped working. When all the occupants went out at the same time to see what was going on, they saw the flying saucer above their heads for eight minutes. Afterwards the UFO shot out of the field of vision with a raging speed.

Original text plus Dutch clipping:

Meen niet, dat de vliegende schotels uit de lucht zijn, nu spoetniks en Amerikaanse satellieten door' het heelal suizen. Onlangs heeft de Peruaanse advocaat dr. José Valencia met zijn hand op zijn hart verklaard, dat hij, zijn vrouw en zijn neef mitsgaders de passagiers van een autobus en een vrachtwagen onlangs een vliegende schotel hebben gezien, die stil in de lucht stond op een hoogte van ongeveer vijfhonderd meter. De lichten van de auto van de advocaat en van de bus en de vrachtwagen waren plotseling uitgegaan. Toen alle inzittenden tegelijk naar buiten gingen om te kijken wat er aan de hand was, zagen zq acht minuten lang de vliegende schotel boven hun hoofden. Nadien schoot het geval met een razende snelheid uit het gezichtsveld.

Source: Amigoe di Curacao, 10 Mei 1958