UFO London airport

ufo1

6 March 1959, Yellow disc above London airport.

A mysterious yellow disc, was observed over London Airport last Thursday for twenty minutes. Yesterday the British Aviation Ministry called it an "unidentified flying object." According to four eyewitnesses, the object looked like a searchlight that shone on the clouds.

But there were no clouds that night, while nothing was discovered on the radar screen. The shining object hovered for twenty minutes at a height of 65 meter, and then disappeared with great speed.

The Schaffhausen police in Switzerland were informed today from a large number of sides that a "shining object" flying from northwest to south-east had been observed last night in the vicinity of this city, and a policeman had also seen the "flying saucer".

Original text plus Dutch clipping:

Een geheimzinnige gele schijf, die de vorige week donderdag gedurende twintig minuten boven London Airport is waargenomen, is gisteren door het Britse ministerie van luchtvaart officieel betiteld als een „niet geïdentificeerd vliegend voorwerp". Volgens vier ooggetuigen zag het voorwerp er uit, alsof met een zoeklicht op de wolken werd geschenen. Er was die avond echter geen bewolking en ook op het radarscherm werd niets ontdekt. Nadat het lichtende voorwerp zich gedurende twintig minuten op ongeveer 65 meter hoogte had bevonden, verdween het met grote snelheid.

De politie van Schaffhausen in Zwitserland kreeg vandaag van een groot aantal zijden bericht, dat gisteravond in de omgeving van deze stad een van noordwest naar zuidoost vliegend „lichtend voorwerp" was waargenomen. Ook een politieman had de „vliegende schotel" gezien.

Source: Leeuwarder newspaper, 06 March 1959.

06 03 1959 Yellow disc UFO above London airport