Hermann Oberth about the flying saucers

ufo1

4 April 1959, UFOs are observed throughout human history.

scholars will be able to produce space mirrors by 1979. These space mirror could be as big as ​​ten square kilometers and concentrating the sunlight in a way that they can illuminate entire cities, melt icebergs and make polar areas habitable. This is what Professor Hermann Oberth, the father of the V-2 rocket, which was used by the Germans to bombarded England towards the end of the Second World War, told at a lecture in Vienna.

According professor Oberth, the phenomenon of the flying saucers, is known for centuries. At the moment there is no other explanation, than that these spacecrafts are from other planets. Flying saucers are observed throughout human history, he said.

The professor also believes that satellites will be place at a distance of 36,000 km from the earth. Only three of these satellites would be sufficient to broadcast television around the world.

At the moment the Professor Oberth predicted that by 1964 the first manned space station would exist and that at the latest in 1967 a landing on the moon would be carried out.

Original text plus clipping in Dutch:

WENEN (Reuter) De geleerden zullen tegen 1979 in staat zijn een ruimtespiegel te vervaardigen. Zo'n satelliet met spiegels tot een totaal oppervlak van tien vierkante kilometer zou door concentratie van het zonlicht hele steden kunnen verlichten, ijsbergen doen smelten en poolgebieden bewoonbaar maken. Dat heeft professor Hermann Oberth, de „vader van de V-2" waarmee de Duitsers tegen het einde van da Tweede Wereldoorlog Engeland bestookten, in een lezing te Wenen Verklaard.

Volgens professor Oberth kent men reeds eeuwenlang het verschijnsel van vliegende schotels. Op het ogenblik heeft men er geen andere verklaring voor dan dat het ruimteschepen van andere planeten zijn. Reeds in de middeleeuwen zijn vliegende, schotels waargenomen, zo zei hij.

De professor gelooft ook, dat men in staat zal zijn satellieten op een afstand van 36.000 km van de aarde te plaatsen. Drie van dergelijke ruimtestations zouden voldoende zijn om de gehele aarde te overzien en alle delen van de wereld met televisie te bereiken.

Wat de onmiddellijke toekomst betreft voorspelde professor Oberth, dat tegen 1964 het eerste bemande ruimtestation zal bestaan en dat op zijn laatst tegen 1967 een landing op de maan zal worden uitgevoerd.

Source: Het Vrije Volk, 04 April 1959.

04 04 1959 ruimtespiegels