Black object Leeuwarden [Netherlands]

ufo1

17 August 1959, Strange black oval object.

Sighting of strange black oval object above the city. A citizen of Leeuwarden saw this morning around a quarter past ten or ten thirty, close to the scattered clouds, an oval black object that moved in a straight course from the west to the northeast. According to him, the object was not an airplane, bird, cloud or balloon. It was striking, he told us, that when the black object would leave the edge of the clouds and turn against the blue of the sky it suddenly disappeared while a strong whirl was visible at the edge of the cloud.

Original text plus Dutch clipping:

Waarneming vreemd object Zwart ovaal voorwerp boven de stad. Een Leeuwarder zag vanmorgen omstreeks kwart over tien a half elf dicht onder de verspreide bewolking een ovaal zwart voorwerp, dat zich in een lijnrechte koers voortbewoog van het westen naar het noordoosten. Naar zijn zeggen was het object geen vliegtuig, geen vogel, wolk, ballon of iets dergelijks.Opvallend was, aldus deelde hij ons mee, dat toen het zwarte voorwerp de rand van de bewolking zou verlaten en tegen het blauw van de lucht zou gaan afsteken het plots verdween terwijl aan de rand van de wolk een sterke werveling waarneembaar was.

Source: Leeuwaarde courant, 17 Augustus 1959.

17 08 1959 zwart ovaal object