UFO activity above the poles

ufo1

14 September 1967, scientific rush in the polar region.

The scientific rush to the polar region after photographs demonstrated UFO activity there, threw an interesting side-effect on the suspicion that there might be a good reason for so much UFO activity at the poles and so little above our equator.... The UFOs preferred to enter our atmosphere only at the poles, the scientists were eager to explore the space above the equator and observed a powerful belt of deadly radiation there.

Original text plus clipping in Dutch:

„De wetenschappelijke stormloop op het poolgebied na de fotografisch aangetoonde ufo-activiteit daar, wierp een interessant nevenaspect op het vermoeden dat er wellicht een goede reden was voor zoveel activiteit bij de polen en zo weinig boven onze evenaar.... Toen bleek dat de ufos er de voorkeur aan gaven om alleen bij de polen onze dampkring binnen te komen haastte de wetenschap zich de ruimte boven de evenaar te onderzoeken en constateerde daar een machtige gordel van dodelijke straling.

Source: Nieuwsblad van het Noorden. 14-09-1967.

14 09 1967 UFO Radiation belts