UFO is airplane

ufo1

23 September 1959, Gloster Javelin plane with Delta-wing.

In the western sky, a slowly shifting, mysterious yellow lit disk was observed last night at twenty minutes before seven, which grew longer as it climbed higher in the sky. The light phenomenon finally disappeared in an easterly direction. It was not a rocket or flying saucer, but a very high flying English Gloster Javelin plane with Delta-wing. The setting sun caused a strange effect and made the condensation stripes of the aircraft lit up yellowish.

Original text plus clipping in Dutch:

Schijf was vliegtuig, Aan de westelijke hemel werd gisteravond om twintig minuten voor zeven een langzaam verschuivend mysterieuze gele oplichtende schijf waargenomen, die langer werd naarmate zij hoger aan de hemel klom. Het lichtverschijnsel verdween tenslotte in oostelijke richting. Het betrof geen raket of vliegende schotel, maar een zeer hoog vliegende Engelse Gloster Javelin-jager met Delta-vleugel. De al ondergegane zon bescheen op een merkwaardige manier de condensstrepen van het vliegtuig, waardoor deze geelachtig oplichtten.

Source: Leeuwarder courant, 23 September 1959.

23 09 1959