UFO seen by Stockholm observatory

ufo1

9th March 1960, What was seen in Sweden?

STOCKHOLM, 9 March (UPI) Swedish astronomers are concerned about a strange light phenomenon that was observed in the sky. The light was seen by different people and was even photographed. It happened on Sunday morning and the unknown satellite or flying saucer was named "Alpha 1960".

Alpha 1960 was observed by the crew of an aircraft on a domestic Swedish route, and by the Stockholm observatory in Saltsjoebaden near the capital.

A photographer from Norrtalje even captured the strange object in a photograph. I saw two shining objects and they moved as slowly as satellites just after their start, but suddenly the lights changed direction, said the photographer Esse Jansson. When the photographs were developed three mysterious objects appeared. Jansson saw it all in the morning at 5:30. Also a Mr. Sten-Haakansson from Bromma, sixty kilometers from Mr. Jansson's home, saw a light phenomenon at the same time, although he only observed one light. It came above the horizon as one would expect it would. But suddenly it changed direction and went down again, said Haakansson.

The light phenomenon has also been observed by a staff member of the Stockholm observatory, Mr. Gunnar Larsson Leander. He noticed "the satellite" when it was just turning and began to descend in a northwesterly direction. It looked like a satellite, I'm sure it was not a meteorite or anything like that, said Larsson.

And so flying saucers are making headlines again.

Original text plus Dutch clipping:

STOCKHOLM, 9 maart (UPI) Zweedse astronomen breken zich het hoofd over vreemde lichtverschijnselen die in de lucht zijn waargenomen. Het licht is door verschillende mensen gezien en zelfs gefotografeerd. Het gebeurde op zondagmorgen en men heeft de onbekende satelliet of vliegende schotel maar vast „Alpha 1960" gedoopt. Om althans enig houvast te hebben.

Alpha 1960 is waargenomen door de bemanning van een vliegtuig dat op een binnenlandse Zweedse route vloog en door het observatorium van Stockholm dat in Saltsjöbaden vlak bij de hoofdstad is gelegen.

Een fotograaf uit Norrtalje heeft zelfs kans gezien het vreemde object op de gevoelige plaat vast te leggen. Ik zag twee lichtende voorwerpen en ze bewogen even langzaam als satellieten vlak na hun start. Maar plotseling veranderden de lichten van richting, aldus deze fotograaf, Esse Jansson genaamd. Toen een van zijn foto's was afgedrukt bleken er zelfs drie mysterieuze voorwerpen op te staan. Jansson zag het allemaal 's morgens vroeg om even voor half zes. Merkwaardig genoeg zag de heer Sten Haakansson uit Bromma, dat zestig kilometer van de woonplaats van de heer Jansson ligt, op hetzelfde tijdstip ook een lichtverschijnsel, al nam hij er maar één waar. Het kwam boven de horizon zoals ik al verwachtte dat het zou doen. Maar plotseling veranderde het van richting en daalde opnieuw, aldus Haakansson.

Het lichtverschijnsel is ook door een staflid van het Stockholmse observatorium waargenomen, door Gunnar Larsson Leander. Hij merkte „de satelliet" op toen deze zich juist keerde en in noordwestelijke richting begon te dalen. Het zag er uit als een satelliet. Ik ben er abiotuut zeker van dat het geen meteoriet of iets dergelijks was, aldus Larsson.

En zo zijn we opnieuw verzeild geraakt in de vliegende schotels.

Source: De Tijd Maasbode, 09 Maart 1960.

09 03 1960 Vreemd object boven zweden Alpha 1960