German ship saw "flying object"

ufo1

11 November 1960, Four miles north of Terschelling [Netherlands] UFO submerges.

Last night the German ship "Spitzerdorf" reported to the coastguard of Den Helder (Netherlands), that they observed 4 miles north of Terschelling a flying object, which disappeared into the sea around seven o'clock, although several other ships were warned to look out for crash debris, no trace of the mysterious object have been found.

Original text plus clipping in Dutch:

Duits schip zag „vliegend voorwerp”

Het Duitse schip „Spitzerdorf" rapporteerde gisteravond de kustwacht van Den Helder, dat zij 4 mijl benoorden Terschelling een vliegend voorwerp waarnam, dat om ongeveer zeven uur in zee stortte. Hoewel verscheidene schepen, gewaarschuwd om uit te kijken, aan het onderzoek deelnamen, heeft men tot dusver geen spoor van het geheimzinnige voorwerp teruggevonden.

Source: De Waarheid, 10 Aug. 1960.

10 0801960 duits schip zag UFO