Italian saw a UFO

ufo1

19 December 1962, Francesco Rizzi, sees alien.

MILAN. Dec. 19 (UPI) - The 36-year-old Italian night guard Francesco Rizzi has stated that he saw a flying saucer landing in the courtyard of a factory early yesterday morning. A spaceman of one meter length got out and asked him to take a look in the disk. His colleague, however, ordered him to step in again, after which the disk left. The Milan police are investigating the case.

Original text plus clipping in Dutch:

MILAAN. 19 dec. (UPI) - De 36 Jarige Italiaanse nachtwaker Francesco Rizzi heeft verklaard, dat hij gistermorgen vroeg op de binnenplaats van een fabriek een vliegende schotel zag landen. Een ruimtevaarder van één meter lengte stapte uit en vroeg hem een kijkje in de schotel te komen nemen. Zijn collega beval ' hem ' echter weer in ,te stappen, waarna de schotel vertrok. De politie van Milaan heeft de zaak in onderzoek.

Source: De Tijd Maasbode, 19 December 1962.

19 12 1962 UFO boven Milaan