Flying saucer in England

ufo1

23 July 1963, UFO landed in potato-field.

The 72-year-old English farmer Roy Blanchard in Charlton at Shaftesbury in the English county of Dorset (left) runs here with members of a mine clearing team of the English army to a hole in his land, which he says was caused by the landing of a flying saucer "from another world." Around the big hole in the middle are four impressions like the legs of a kind of aircraft. The army has not yet given an official cause for the creation of the holes, but Blanchard insists, that creatures from space landed in his potato field and they have taken potatoes and some rye from another field.

Original text plus clipping in Dutch:

De 72-jarige Engelse boer Roy Blanchard te Charlton bij Shaftesbury in het Engelse graafschap Dorset (links) loopt hier met leden van een mijn-opruimingsploeg van het Engelse leger om een gat in zijn land heen, dat volgens hem is veroorzaakt door de landing van een vliegende schotel „uit een andere wereld". Om het grote gat in het midden heen zitten vier indrukken als van poten van een soort luchtvaartuig. Het leger heeft nog geen officiële oorzaak voor het ontstaan van de gaten gegeven, maar Blanchard blijft erbij, dat wezens uit de ruimte in zijn aardappelveld, zijn geland. Zij zouden aardappelen en enige rogge uit het aangrenzende veld hebben meegenomen.

Source: Friese koerier, 23-07-1963.

23 07 1963 Boer Roy Blanchard UFO mogelijk geland in aardappelveld