Flying saucer in England

ufo1

24 July 1963, UFO in potato field.

Australian astronomer Dr. Robert Randall, who worked at the Woomera rocket base, believes that a flying saucer may have caused a mysterious hole found in a potato field in Charlton, southern England. That flying saucer could then come from the environment of the planet Uranus, have a diameter of 150 meters and weigh 600 tons. The disk may have hit the ground three times before taking off again, Randall said. The British army is talking about a meteorite or an explosion of an old bomb from the war. (Reuter).

Original text plus Dutch clipping:

De Australische astronoom dr. Robert Randall, die op de raketbasis Woomera heeft gewerkt, meent dat een geheimzinnig gat, dat in een aardappelveld in Charlton in Zuid-Engeland is gevonden, veroorzaakt kan zijn door een vliegende schotel. Die vliegende schotel zou dan afkomstig kunnen zijn uit de omgeving van de planeet Uranus, een middellijn van 150 meter kunnen hebben en 600 ton wegen. De schotel zou mogelijk driemaal de grond hebben geraakt alvorens weer te zijn opgestegen, aldus Randall. Het Britse leger houdt het voorlopig nog op een meteoriet of op de explosie van een oude bom uit de oorlog. (Reuter).

Source: DeTelegraaf, 24 Juli 1963.

24 07 1963 UFO in aardappelveld dr Robert Randall