French scholar sees flying saucer

ufo1

23 August 1965, leading space experts Alexander Ananoff.

One of France's leading space experts, Alexander Ananoff, has said that he has observed a "flying saucer" for 35 minutes during sunset. Ananoff, the winner of the International Space Award in 1950, which was won a year later by US rocket expert Werner von Braun, had observed the object above Dreux, about 80 km west of Paris. He said he had taken pictures of the object.

The object was in the form of a discus or lens, according Ananoff, and it moved a considerable distance when he observed it, finally it disappeared above a cirrus cloud, which can only exist at a height of about 7,000 meters. The American airbase in Evreux nearby told, that around 18.00 hours local time a weather balloon was released by the French weather institute. Ananoff said that he and other attendees initially thought that they saw a balloon, but on closer examination of the object they came to the conclusion that it had to be "something else", because its movement, its speed and the light that it emitted gave the impression that it moved independently.

Original text plus Dutch clipping:

Een van Frankrijks vooraanstaande ruimtedeskundigen, Alexander Ananoff, heeft gezegd, dat hij dezer dagen tegen zonsondergang een „vliegende schotel" gedurende 35 minuten heeft waargenomen. Ananoff, In 1950 winnaar van de Internationale ruimtevaartprijs, welke een jaar later door de Amerikaanse raketdeskundige Werner von Braun werd gewonnen, nam het geval in de lucht waar bij Dreux, ongeveer 80 km ten westen van Paris. Hij zei dat hij foto's van het voorwerp had gemaakt. Het voorwerp had de vorm van een discus of een lens, aldus Ananoff, en het bewoog zich over een aanzienlijke afstand toen hij het gadesloeg. Het verdween tenslotte boven een cirruswolk, die alleen op een hoogte van ongeveer 7.000 meter kunnen bestaan. De Amerikaanse vliegbasis in Evreux, in het zelfde gebied, deelde mee van het Franse weerinstituut te hebben vernomen, dat omstreeks 18.00 uur plaatselijke tijd een weerballon was opgelaten. Ananoff zei, dat hij en andere aanwezigen aanvankelijk dachten een ballon te zien, maar bij nadere bestudering van het voorwerp kwam men tot de conclusie dat het „iets anders" moest zijn, vanwege zijn wijze van voortbewegen en zijn snelheid en omdat het licht dat het uitstraalde, de indruk gaf dat het van binnenuit werd voortbewogen.

Source: Leeuwarder courant. 23-08-1965.