Flying saucers seen in the US

ufo123 April 1966, UFO wave in America.

In the US, a flying disk craze has reigned in recent months. Cases have been recorded all over the country from people who have seen rotating disks, bright objects and unexplained light phenomena in the sky. A few cases were unmasked as jokes of mischievous boys, who made balloons with lights on them. Other phenomena were found to be caused by marsh gas, or certain light effects. But there have also remained unexplained cases and these gives room for further fantasies.

There is work to do for psychologists and sociologists on these flying saucer issue. Why is it that flying saucers are seen in the US and not in Western Europe? Do the tensions around Vietnam play a role? The remarkable thing is that when a flying saucer is seen, suddenly it is seen in different places. The psychologists say that people see flying saucers because they want to see them. In any case, it is to be hoped that no flying saucers will land on earth. Then the novelty will soon be finished, just as by 1975 the novelty will be finished of lunar landings.

With flying saucers something else can be dreamed and fantasized about strange, unearthly, supernatural beings, who are possibly even better and more developed than we are. We must keep these illusions and dreams alive in this technical age, even though these illusions are floating through the night as super-technical vessels....

Original text plus clipping in Dutch:

In de VS heeft de afgelopen maanden weer een vliegende schotel-rage geheerst. Over het gehele land zijn gevallen geregistreerd van mensen, die vreemde dingen in de lucht hebben gezien — draaiende schijven, lichtende voorwerpen en onverklaarbare lichtverschijnsels. Enkele gevallen werden ontmaskerd als streken van kwajongens, die balonnen met lampjes eraan hadden opgelaten. Andere verschijnsels bleken te zijn veroorzaakt door moerasgas, of bepaalde lichteffecten. Maar er zijn ook gevallen onopgehelderd gebleven en deze geven voedsel aan verdere fantasieën.

Op deze vliegende schotels ligt voer voor psychologen en sociologen. Waarom heeft men in de VS ditmaal wel vliegende schotels gezien en niet in West-Europa? Spelen de spanningen rondom Vietnam hier een rol? Het opmerkelijke is, dat een vliegende schotel nooit alléén komt, maar dat na een stilte van enkele jaren opeens allerlei mensen tegelijk op verschillende plaatsen vreemde dingen in de lucht zien. De psychologen zeggen, dat de mensen vliegende schotels zien, omdat zij die willen zien. Het is in elk geval te hopen, dat er geen vliegende schotels op aarde zullen landen. Dan is de nieuwigheid er spoedig af, zoals die nu al af is van de ruimtevluchten en zoals die in 1975 af zal zijn van de maanreizen.

Bij vliegende schotels valt nog iets te dromen en te fantaseren over vreemde, onaardse, bovenaardse wezens, die zo mogelijk nog beter en meer ontwikkeld zijn dan wij. Die illusies en dromen moeten we houden in dit zakelijke en technische tijdperk, ook al komen ze aanzweven in de nacht in zulke supertechnische vaartuigen als vliegende schotels...

Source: Leeuwarder courant. 23-04-1966.
23 04 1966 UFOs Amerika