NASA testing flying disks

ufo126 April 1966, NASA pilot Milton Thompson.

WASHINGTON (AFP) - The US Air and Space Agency, NASA, is launching a "flying saucer" from a jet aircraft in early May, the test pilot, Milton Thompson, will be on board. The experiment is needed for the construction of future space cabin and the equipment for their return to the atmosphere. The dish, which is seven by three meters and conical in shape, is launched from a B-52 bomber at a height of 14,000 meters. It is equipped with four jet engines for landing.

Original text plus clipping in Dutch:

WASHINGTON (AFP) — Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, de NASA, zal begin mei een soort „vliegende schotel" lanceren vanaf een straalvliegtuig. Aan boord van de schotel zal de testpiloot Milton Thompson zitten. Het experiment moet technische gegevens opleveren, die nodig zijn voor de bouw van toekomstige ruimtevaartcabines en de uitrusting voor hun terugkeer in de dampkring. De schotel, die zeven bij drie meter is en conisch van vorm, wordt gelanceerd van een B-52 bommenwerper op een hoogte van 14.000 meter. De schotel is uitgerust met vier straalmotoren voor de landing.

Source: Amigoe di Curacao, 26-04-1966.
26 04 1966 UFO and NASA