Crazy things in the sky

ufo1

5 August 1967, Do not trust your own eyes trust us

Lately a lot of people in France have seen crazy things happen in the sky. It was in the night, and some saw something that looked like a long orange cigar, with a bright white streak of light behind it. Others spoke of fireballs, and even pilots of planes said they had seen strange light phenomena. So many people do not come up with jokes at the same time. And certainly not pilots.

Could it have been flying saucers, manned with strange creatures from distant planets? It sounds exciting and adventurous and also a little creepy, but actually it is almost impossible. Because the planets of our sun are lifeless dead, that is almost certain. Other suns or rather stars, are so far away that you have to travel hundreds of years before you get there. But what was it then in the skeis above France? Most likely it has been an artificial satellite. The Russians have launched their Kosmos 169 wrong, and it ended up in a lower orbit around the earth, it felt back into our atmosphere and burned. Exactly as a falling star. Because an artificial moon is much larger than a falling star (that is a small piece of grit and is actually called meteor) you will see a lot more happening. So you can easily think: Hey, a flying saucer!

Original text plus clipping in Dutch:

KORTGELEDEN hebben een heleboel mensen in Frankrijk gekke dingen zien gebeuren in de lucht. Het was in de nacht, en sommigen zagen iets dat op een lange oranje sigaar leek, met erachter een felle witte streep licht. Anderen spraken van vuurbollen, en zelfs piloten van vliegtuigen vertelden dat ze vreemde lichtverschijnselen hadden gezien. Zoveel mensen tegelijk verzinnen geen grapjes. En zeker piloten niet.

Zouden het vliegende schotels zijn geweest, bemand met vreemde wezens van verre planeten? Het klinkt spannend en avontuurlijk en ook een beetje griezelig, maar eigenlijk is het haast onmogelijk. Want de planeten van onze zon zijn zo dood als een pier, dat is zo goed als zeker. En van andere zonnen, liever gezegd sterren, is de tocht hiernaartoe zo ver dat je honderden jaren oud moet worden, voor je er bent. Maar wat was het dan wél daar in de lucht boven Frankrijk? Hoogstwaarschijnlijk is het een kunstmaan geweest. De Russen hebben hun Kosmos 169 verkeerd afgeschoten, hij kwam in een te lage baan om de aarde, raakte in de dampkring en verbrandde. Precies als een vallende ster. Maar omdat een kunstmaan veel groter is dan een vallende ster (dat is een klein stukje gruis en heet eigenlijk meteoor) zie je er veel meer bij gebeuren. Zodat je makkelijk kunt denken: Hè, een vliegende schotel!

Source: De tijd. 05-08-1967.
05 08 1967 UFO word afgedaan als kunstmaan