Four Dead UFO incident

ufo1

13 September 1967, UFO used heat wave weapon.

Astonishing is the incident in which the so-called heat wave effect of a UFO played a disastrous role. Edwards: On July 1, 1954, a plane came close to the UFO, the engine stalled and the cockpit changed into a fiery hell. The two pilots managed to save themselves with the aid of their ejection seats, but the jet fighter threw down on two houses and killed four people.

Edwards calls it unrealistic to expectation that from official side would be admitted that at times there would have been collisions between planes and UFOs. With a few witness statements, the American shows that such calamities occurred several times.jet fighter jumped from the Griffiss Air Base (New York) to intercept a flying saucer on the radar.

Original text plus Dutch clipping:

Vier Doden

Verbazingwekkend is het voorval, waarbij het zogenaamde hittegolf effect van een ufo een desastreuze rol speelde. Edwards: Op 1 juli 1954 steeg van de luchtmachtbasis Griffiss (New York) een straaljager op om een op de radar gesignaleerde vliegende schotel te onderscheppen. Toen het vliegtuig dicht in de buurt van de ufo kwam sloeg de motor af en veranderde de cockpit in een vurige hel. De twee piloten wisten zich met behulp van hun schietstoelen te redden, maar de straaljager stortte neer op twee huizen en doodde vier mensen irreëel noemt Edwards de verwachting, dat van officiële zijde zou worden toegegeven dat er wel eens botsingen zouden hebben plaatsgehad tussen vliegtuigen en ufo's. Met enkele getuigenverklaringen toont de Amerikaan aan, dat zich dergelijke calamiteiten meermalen hebben voorgedaan.

Source: Nieuwsblad van het Noorden , 13 September 1967.

08 01 1954 Vreemde expolsie boven Dieppe