Soviet Union also investigate UFOs

ufo1

13 November 1967, numerous observations in central Asia.

A ​​commission has been set up in the Soviet Union to investigate the issue of UFOs. These UFOs are unidentified flying objects. Whether there are flying saucers is another question. A general of the Air Force, Anatoly Stolyerov, is in charge of this investigation. The Russians have been quite reticent in this area so far.

Reports about UFOs in the foreign press were attributed to the heated imagination of capitalist propagandists. At the beginning of this year, however, the Russian researcher Dr. FY Zigel wrote about numerous observations that would have been made in Central Asia and the Caucasus. He maintains that it was natural phenomena, but does not completely exclude the possibility of extraterrestrial visitors. General Stolyerov says, that his committee has only a few cases under study. In the future, however, we expect thousands of them, he added.

Original text plus Dutch clipping:

(Van onze redactie wetenschappen) In de Sowjet-Unie is een commissie in het leven geroepen, die het vraagstuk van de UFO's moet onderzoeken. UFO's zijn onverklaarde vliegende voorwerpen. Of daar vliegende schotels bij zijn is een volgende vraag. Een generaal van de luchtmacht, Anatoly Stolyerov, heeft de leiding van dit onderzoek. De Russen zijn tot dusver nogal terughoudend geweest op dit gebied. Berichten over UFO's in de buitenlandse pers werden toegeschreven aan de verhitte verbeelding van kapitalistische propagandisten. Begin dit jaar echter schreef de Russische onderzoeker dr. F. Y. Zigel over tal van waarnemingen, die in Centraal-Azië en de Kaukasus zouden zijn gedaan. Hij houdt het er op, dat het daarbij ging om natuurverschijnselen, maar sluit de mogelijkheid van buitenaardse bezoekers niet geheel uit. Generaal Stolyerov zegt, dat zijn commissie nog maar enkele gevallen in studie heeft. In de toekomst verwachten we er echter duizenden, voegde hij eraan toe.

Source: Het Vrije Volk, 13 Nov. 1967.

13 11 1967 ook russen zien ufo vliegen