Flying Saucer above Caracas Venezuela

ufo113 November 1967, Hundreds of people see UFO.

"Flying Saucer" above Caracas Last night, traffic jams in the Venezuelan capital were caused by the appearance of a strange flying object in the air. Car drivers left their vehicle to observe the object. The round object was equipped with two blinking lights and three triangular shaped headlamps, it flew slowly from south to north.

Original text plus clipping in Dutch:

„Vliegende schotel" boven Caracas. Gisteravond hebben zich in de Venezolaanse hoofdstad verkeersopstoppingen voorgedaan door de verschijning van een vreemd vliegend voorwerp in de lucht. Automobilisten verlieten hun voertuig om het voorwerp beter te kunnen observeren. Het ronde voorwerp was voorzien van twee „knipperlichten" en drie driehoeksgewijs aangebrachte „koplichten". Het vloog langzaam van zuid naar noord.

Source: Leeuwarder courant, 13 November 1967.
13 11 1967 ufo caracas