UFO seen Chile

ufo18 July 1968, Professor sees UFO in Chile.

Professor Gabriel Alvlal Caceres, director of the center for the study of cosmic radiation at the university in Chile, sees flying saucers. He has refused to reveal whether the objects that his scientific team has photographed are being piloted by unearthly creatures. One already landed, but the pilot did not want to say anything. A witness was brought under hypnosis and interrogated. He said that the creatures looked human but was very weak and had problems with walking.

Original text plus clipping in Dutch:

Professor Gabriel Alvlal Caceres, directeur van het centrum voor het onderzoek van kosmische straling aan de universiteit in Chile, ziet vliegende schotels. Hij heeft geweigerd te openbaren of de voorwerpen die zijn wetenschappelijke ploeg heeft gefotografeerd, worden bestuurd door onaardse wezens. Een is er al geland, maar de piloot wilde niets zeggen. Een getuige Is onder hypnose gebracht en ondervraagd. Hij vertelde dat de wezens er menselijk uitzagen maar opvallend zwak ter been waren.

Source: Het Vrije Volk, 08 Juli 1968.
08 07 1968 ze vliegen weer