Dr James McDonald Flying saucers

ufo131 July 1968, From a special correspondent WASHINGTON, Tuesday.

Scientists, who want to assume that flying saucers and other unidentified flying objects are more than optical deception or psychological abnormalities, asked the US Congress for support for their research yesterday. Dr. James McDonald of the University of Arizona said yesterday at a conference on this subject that he does not want to rule out the possibility that we are dealing here with flying vehicles from beings of non-terrestrial origin.

Original text plus Dutch Clipping:

Vliegende schotels op korrel Van een bijzondere correspondent WASHINGTON, dinsdag

Wetenschapsmensen, die willen aannemen, dat vliegende schotels en andere niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen meer zijn dan optisch bedrog of psychologische afwijkingen, hebben het Amerikaanse Congres gisteren om steun voor hun onderzoek gevraagd. Dr. James McDonald van de universiteit van Arizona verklaarde gisteren op een congres over dit onderwerp, dat hij de mogelijkheid niet wil uitsluiten, dat we hier te maken hebben met voertuigen van wezens van niet-aardse oorsprong.

Source: De Telegraaf, 31 July 1968.

1968 James McDonald UFO