Research into flying objects

ufo1

31st July 1968, Dr. James McDonald, University of Arizona.

WASHINGTON (Reuter) - A group of scholars in the United States has urged the government to work with other countries to investigate the amazing phenomenon of flying objects.

Dr. James McDonald, professor at the University of Arizona, has pointed out that this phenomenon is happening all over the world. After an intense study he does not rule out the possibility that the more than 800 'cases' are part of an intensive space patrol from another planet. He also considers it not unlikely that the power failure in New York City in 1965 had something to do with the phenomenon of flying saucers.

Original text plus Dutch Clipping:

Onderzoek naar vliegende voorwerpen WASHINGTON (Reuter) — Een groep geleerden in de Verenigde Staten heeft er bij de regering op aangedrongen, met andere landen samen te werken voor een onderzoek naar het verbazingwekkende verschijnsel van vliegende voorwerpen.

Dr. James McDonald professor van de universiteit van Arizona, heeft erop gewezen dat dit verschijnsel zich over de gehele wereld voordoet. Na een intense studie sluit hij de mogelijkheid niet uit. dat de ruim 800 'verschijningen' deel uitmaken van een intensieve ruimtepatrouille van een andere planeet. Ook acht hij het niet onwaarschijnlijk dat het; uitvallen van elektriciteit in New Vork City in 1965, iets met het verschijnsel van de vliegende schotels te maken heeft gehad.

Source: Het Vrije Volk, 31 July 1968.

1968 James McDonald UFO Real