Thousands of people see UFO above Madrid Spain

ufo17 September 1968, Argentinians fear aliens.

MENDOZA (Reuter) The fear "for" flying saucers has taken unprecedented forms in the Argentine province of Mendoza. The police have even issued a warning to anyone who spreads uncontrolled messages about flying objects. The warning follows after an adventure that two casino croupiers experienced when they were on their way home from work. They were able to escape at the last minute.

According to their statement to the police, they were bound to a tree by five beings (from a flying saucer). The creatures described by the croupiers as 'little males' pricked them in the index finger to obtain blood samples. The flow of messages about flying saucers continues. Also two female teachers from Las Lomitas saw a flying saucer, it had a diameter of around 12 meters and hovered above them.

Stunt flying ...

Hundreds of residents of Mar del Plata describe yesterday how three flying saucers were stunt flying. The police have their hands full with the processing of the UFO messages. Hence the warning. Also on this side of the ocean, in Madrid, hundreds of people were standing yesterday looking at a triangular object that moved through the sky in broad daylight.

Photo In Madrid, many people were hoping yesterday to follow a strange object in broad daylight, which was seen above the Spanish capital for some time. Two aircraft of the Spanish Air Force photographed the triangular "thing" when they made a reconnaissance flight at high altitudes.

Original text plus clipping in Dutch:

MENDOZA (Reuter) De angst" voor" vliegende schotels heeft in de Argentijnse provincie Mendoza ongekende vormen aangenomen. De politie heeft zelfs een waarschuwing laten uitgaan aan een ieder, die niet-gecontroleerde berichten over vliegende voorwerpen in omloop brengt. De waarschuwing volgt op een avontuur, dat twee casino croupiers zouden hebben beleefd toen zij op weg waren naar huis. Zij konden nog op het nippertje navertellen, aldus hun verklaring, aan de politie, dat zij door vijf wezens (uit een vliegende schotel) aan een boom waren gebonden. De door de croupiers als 'kleine mannetjes' beschreven wezens, prikten hen in de wijsvinger om bloedmonsters te verkrijgen. De stroom van berichten over vliegende schotels houdt aan. Zo zagen twee onderwijzeressen uit het Argentijnse Las Lomitas een vliegende schotel met een doorsnede van 12 meter boven zich hangen.

Stuntvliegen...

Honderden bewoners van Mar del Plata konden gisteren beschrijven hoe drie vliegende schotels aan het stuntvliegen waren. De politie heeft de handen vol met het verwerken van de sohotelberichten. Vandaar de waarschuwing. Ook aan deze kant van de oceaan, in Madrid, stonden gisteren honderden mensen te kijken naar een driehoekig voorwerp dat rich op klaarlichte dag langs de hemel bewoog.

Foto In Madrid liepen gisteren velen te hoop om bij klaarlichte dag een vreemd voorwerp te volgen, dat geruime tijd boven de Spaanse hoofdstad was te zien. Twee vliegtuigen van de Spaanse luchtmacht fotografeerden het driehoekige 'ding", toen zij op grote hoogte een verkenningsvlucht maakten.

Source: Het vrije volk, 07-09-1968.
07 09 1968 ufo boven madrid