Extraterrestrials live in Spain

ufo124 August 1968, Priest, Lopez Guerrero from the Sevillian village of Mairena del Alcor

MADRID, Sept. 24 (KNP) - Extraterrestrials live in Spain and have contact with a 38-year-old priest, Lopez Guerrero from the Sevillian village of Mairena del Alcor. This reveals the widespread magazine ABC in Spain, which had an interview with the priest Lopez Guerrero

He studied at various universities and was dedicated in 1965. He is widely regarded as a serious person and as a devoted soul. He stated to ABC: I do not only believe in the existence of extraterrestrial beings, but I am certain that they are in Spain. They form a happy and peaceful colony. But if it became known where they were, it would give a shock of enormous social significance.

According to Lopez's claims, the aliens come from a star or a planet called Ummo that is at a distance of 14.6 light years from Earth. The celestial body has approximately the same dimensions and conditions of life as the earth. It is estimated that Ummo currently has 1100 million inhabitants, who are very similar to humans.

Lopez further claims that the Ummists regard themselves as a lower race than other extraterrestrials who also visit the earth. They feel that they are controlled and even monitored by them. But they can not do anything about it. The goal of all these visits to the earth, according to Father Lopez, is to study our lives and our civilization. The Ummists also want to get in touch with groups of scholars from all over the world to inform them of facts that can promote human progress and universal brotherhood.

Unfortunately, according to Father Lopez, at the moment the Ummists chiefs have not been given permission to make themselves known and to interfere with earthly affairs. Father Lopez is in contact, he says with some prominent astronomers and experts in the field of flying saucers. He keeps them informed of his experiences. The Ummists would have landed in France at the Pyrenees on 28 March 1950 with three vehicles. In 1952 others came to Spain.

Original text plus clipping in Dutch:

MADRID, 24 sept. (KNP) — Buitenaardse wezens leven in Spanje en hebben contact met een 38-jarige priester, Lopez Guerrero uit het Sevilliaanse dorp Mairena del Alcor. Dit onthult het meest verspreide blad in Spanje, ABC, dat een interview gehad heeft met de bewuste priester. Lopez Guerrero is een late roeping. Hij studeerde aan verschillende universiteiten en werd pas in 1965 gewijd. Hij wordt alom als een ernstig mens beschouwd en als een toegewijd zielzorger. Hij verklaarde tegenover ABC: „Ik geloof niet alleen in het bestaan van buitenaardse wezen, maar ik ben er zeker van dat zij in Spanje vertoeven. Daar vormen zij een gelukkige en vreedzame kolonie. Maar als bekend zou worden, waar zij zitten, zou dat een schok geven van enorme sociale betekenis.

Volgens de beweringen van Lopez zijn de buitenaardse wezens afkomstig, van een ster of een planeet die Ummo heet en die zich op een afstand van 14,6 lichtjaren van de aarde bevindt. Het hemellichaam heeft ongeveer dezelfde afmetingen en levensvoorwaarden als de aarde. Men schat dat Ummo op het ogenblik 1100 miljoen Inwoners heeft, die sterk op de mens lijken.

Lopez beweert verder, dat de Ummisten zich als een lager ras beschouwen dan andere buitenaardse mensen, die eveneens de aarde bezoeken. Zij voelen, dat zij door hen gecontroleerd en zelfs bewaakt worden. Maar zij kunnen er niets tegen doen. Het doel van al deze bezoeken aan de aarde zou volgens pater Lopez zijn de bestudering van ons leven en onze beschaving. Ook wensen de Ummisten in contact te komen met groepen geleerden uit heel de wereld om hen in kennis te brengen met wetenswaardigheden, die de menselijke vooruitgang en de universele broederschap kunnen bevorderen.

Helaas, aldus pater Lopez, op het ogenblik hebben de Ummisten van hun chefs nog steeds geen verlof gekregen zich bekend te maken en zich te mengen in aardse' zaken. Wel staat pater Lopez in contact, zo zegt hij met enkele vooraanstaande astronomen en deskundigen op het gebied van vliegende schotels. Hij houdt hen van zijn ervaringen op de hoogte. De Ummisten zouden op 28 maart 1950 in Frankrijk bij de Pyreneeën met drie voertuigen zijn geland. In 1952 kwamen anderen in Spanje.

Source: De tijd, 24-09-1968.
24 09 1968 buitenaardse in spanje