Policemen see UFO

ufo1

3 May 1969, UFO seen in Brazil.

Flying saucer RIO DE JANEIRO (Reuter) - Policemen in Rio de Janeiro have seen a flying saucer on the night of Thursday on Friday. The unidentified flying object emitted blue, green, orange and yellow lights and moved with incredible speed. After an hour it took the form of a star and disappeared, over the mountain peaks at Rio.

Original text plus Dutch clipping:

Vliegende schotel RIO DE JANEIRO (Reuter) — Politieagenten in Rio de Janeiro hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een vliegende schotel gezien. Het ongeïdentificeerde vliegende voorwerp zond blauwe, groene, oranje en gele lichten uit en bewoog met een ongelooflijke snelheid. Na een uur nam het de vorm aan van een ster en verdween over de bergton bij Rio.

Source: Het Vrije Volk, 03 Mei 1969.