Mystery solved IJmuiden Netherlands

ufo1

24 May 1969, Mysterious find. (Photo)

A strange object has washed up on the beach of IJmuiden. It is dish-shaped and has a diameter of approximately 2.5 meters. The thing is surrounded by a steel cloak and apparently hollow. The Mine Disposal Service sets up an investigation. [Later it was reported that it was a pale dredger]

 Original text plus Dutch clipping:

Op het strand van IJmuiden is een vreemd voorwerp aangespoeld. Het is schotelvormig en heeft een diameter van ongeveer 2,5 meter. Het ding is omgeven door een stalen mantel en kennelijk hol. De Mijnopruimingsdienst stelt een onderzoek in. [Later bleek het om een baggerzuiger te gaan]

Source: Limburgsch dagblad, 24-05-1969.

24 05 1969 mysterieuze vondst