Herman Oberth convinced of UFOs

ufo1

29th May 1969, James McDonald and Herman Oberth.

The NOBOVO president tells of the American professor James McDonald from Tucson (Arizona), who had also observed strange objects and according to whom it was the only logical, although hypothetical, possibility that such UFOs come from other planets. Something of which the West German father of space travel professor Herman Oberth, teacher of Wernher von Braun, is convinced.

Original text plus Dutch Clipping:

De NOBOVO-voorzitter vertelt van de Amerikaanse prof. James Macdonald uit Tucson (Arizona), die ook vreemde voorwerpen had waargenomen en volgens wie het de enige logische, hoewel, hypothetische mogelijkheid was, dat dergelijke ufos van andere planeten afkomstig zijn.

Iets waarvan de West-Duitse vader der ruimtevaart, prof. dr. ir. Herman Oberth, leermeester van Wernher von Braun overtuigd is.

Source: Het Vrije Volk, 29 Mei 1969.

1969 05 29 Herman Oberth believes in UFOs