UFO seen by dozens of people

ufo1

15 September 1969, Strange object seen in Denekamp [Netherlands].

In Denekamp and surroundings, as far as Ootmarsum, dozens of people observed a strange object in the sky yesterday afternoon. From Denekamp the object could be seen in eastern direction. It was cylindrical, but later became oval and square. It had a great light intensity.

The object was seen from two o'clock yesterday afternoon (Sunday), until eight o'clock in the evening. Mr. H. Gosemeije, an amateur astronomer from Denekamp, ​​said he had followed the object with a viewer. He saw it from seven to a quarter past seven. According to him, the object had a height of more than 7000 meters. Whether it emitted light itself or that the light reflected, he could not say. Mr. Gosemeije reported his observation to the KNMI in Utrecht. This institute made it clear from his description that in any case it could not have been a weather balloon. that reflected light from the sun. Mr. Gosemeije made a drawing of the object and sent it to Utrecht. According to other information, the object would be reminiscent of a weather satellite. However, because it remained in the sky and almost did not change course, this assumption does not seem sustainable. For the time being the object is still a UFO, a so-called Unidentified Flying Object (unidentified flying object).

Original text plus Dutch clipping:

In Denekamp en omstreken, tot in Ootmarsum toe, hebben tientallen mensen gistermiddag een vreemd voorwerp aan de hemel waargenomen. Vanuit Denekamp was het voorwerp te zien in oostelijke r ichting. Het was cilindervormig, maar werd later ovaal en vierkant. Het had een grote lichtsterkte. Het voorwerp is vanaf twee uur gistermiddag (zondag) te zien geweest, tot tegen acht uur 's avonds. De heer H. Gosemeije, een amateur-astronoom uit Denekamp, zei het voorwerp met een kijker te hebben gevolgd. Hij zag het vanaf zeven tot kwart over zeven. Het voorwerp had volgens hem een hoogte van meer dan 7000 meter. Of het zelf licht uitstraalde of dat het licht reflecteerde kon hij niet zeggen. De heer Gosemeije heeft zijn waarneming gemeld bij het KNMI in Utrecht. Dit instituut maakte uit zijn beschrijving op dat het in ieder geval geen weerballon geweest kan zijn. die licht van de zon reflecteerde. De heer Gosemeije heeft een tekening van het voorwerp gemaakt en opgestuurd naar Utrecht. Volgens andere inlichtingen zou het voorwerp doen denken aan een weersatelliet. Omdat het echter aan de hemel bleef staan en vrijwel niet van baan veranderde, lijkt deze veronderstelling niet houdbaar. Voorlopig is het voorwerp nog een UFO, een zogenaamd Unidentified Flying Object (niet geïdentificeerd vliegend voorwerp).

Source: Leeuwarder courant. 15-09-1969.