The end of project blue book

ufo1

18 December 1969, America stops UFO research.

WASHINGTON, 18 dec. (AP). The US Air Force officially closed the "blue book" project yesterday, investigating unidentified flying objects (UFOs) for 21 years. According to the US Secretary of State for the Air Force, Robert Seamans, continuation of the project can not be justified, neither on grounds of national security nor in the interest of science. 

In a report, which cost the Pentagon $ 539,000, "blue book" concludes that very few results have been achieved with the research on flying saucers over the past 20 years, the blue paper concludes: no UFO, investigated by the Air Force, has been proved to be a threat to national security, no evidence has been discovered by the air force that the sightings of UFOs indicates technological developments that would be beyond the reach of current science also there is no proof that UFOs are spaceships from other planets.

Original text plus Dutch clipping:

Amerika ziet niets meer in UFO onderzoek. WASHINGTON, 18 dec. (AP). De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren het project „the blue book" officieel afgesloten. Men heeft 21 jaar lang ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO's) onderzocht. Volgens de Amerikaanse staatssecretaris voor de Luchtmacht, Robert Seamans kan voortzetting van het project „niet worden gerechtvaardigd, noch op grond van de nationale veiligheid, noch in het belang van de wetenschap". In een rapport, dat het Pentagon 539.000 dollar heeft gekost stelt „blue book" vast, dat er zeer weinig resultaten zijn geboekt met het onderzoek naar vliegende schotels in de afgelopen 20 jaar. De conclusie van blauwboek luidt: geen UFO, die door de luchtmacht is onderzocht is ooit gebleken een dreiging te zijn voor de nationale veiligheid, er is geen bewijs door de luchtmacht ontdekt, dat het signaleren van UFO's op technologische ontwikkelingen duidt, die buiten bereik zouden zijn van de huidige wetenschap en eerst geen bewijs dat UFO's ruimteschepen zijn van andere planeten.

Source: Limburgsch dagblad, 18 Dec.1969.